Er CVS en mitrokondriell dysfunksjon?

Det finnes ikke noe klart svar på hva CVS skyldes, men mer og mer peker i retning av at det kan være en mitrokondriell dysfunskjon – altså at det har med energifordelinga i kroppen å gjøre.

Da jeg skriver at det kan være, er det fordi det foreløpig ikke er nok studier av dette til å si noe sikkert, og fordi det kan synes å være flere og ulike årsaker til CVS. To personer kan altså ha samme sykdom, men av ulike årsaker, hvor mitrokondriene synes å spille en avgjørende rolle for en del av pasientene.

Dr Richard Boles har studert dette, og han har lagt merke til at det er opphopning i enkelte familier, med såkalte funskjonelle lidelser. Altså lidelser som ikke er strukturelle, alså som man ikke kan se ved MR og røntgen etc, men som kommer til utrykk når funskjoner i kroppen svikter. Dr. Boles har sett at det er de samme diagnosene som synes å hope seg opp, og de arves fra mor til barn.

Ofte er det CVS of migrene som hører sammen.

Det at det er mødrene som fører det videre – og ikke fedrene – peker i retning av at det er en mitrokondriell brikke med i spillet. Mitrokondriene føres nemlig videre gjennom eggcellen, de finnes ikke i sædceller. Derfor føres mitrokondrielle fra mor til barn. Også sønner kan få disse sykdommene, men de fører de ikke videre til barna sine igjen – det er det kun døtrene som gjør.

Mitokondrier (entall mitokondrium, av gr. mitos – tråd; chondros – korn) er celleorganeller som forsyner cellen med energi. Det er her størsteparten av cellenes energiproduksjon foregår. Mitokondrium inneholder sitt eget DNA, kalt mtDNA

Boles m.fl fant ut at 86% av barn med CVS og nevromuslulær sykdom hadde en familiehistorie med migrene på morsiden. Hos barn med CVS ble 2 mtDNA polymorfismer (relativt vanlige genmutasjoner) – nemlig 16519T og 3010A – funnet hos et stort antall, og disse mutasjonene kan sees på som en predisponissasjon for sykdommen.

16519T polymorfismen er 6 ganger så vanlig hos barn med CVS enn hos kontrollgruppen. Og 3010A pylymorfismen gav 17 ganger høyere risiko for CVS hos personer som også har 16519T.

Disse polymorfismene kan forklare opphopningen av funskjonelle lidelser og symptomer i personer og familier. Han påpeker at mange pasienter har fått ulike diagnoser på de ulike symptomene, men at de muligens er alle uttrykk for samme sykdom, en mitokondriell dysfunksjon. Han beskriver det som om tre blinde menn skulle kjenne på ulike deler av en elefant, og utfra det nevne tre ulike dyr, og ikke forså at de observerte ulike deler av samme dyr.

dysautonomia-boles-3-728

En veldig liten (muligens for liten) studie fant at hos personer hvor CVS har startet i voksen alder, i motsening til de som først fikk det som barn, synes disse polymorfismene ikke å være tilstede. Dette kan tyde på at til tross for relativt like anfall, så har muligens barne- og voksen CVS ulik genetisk komponent.

Dr. Boles konkluderer alikevel med at det nok også for adult CVS er en mitrokondriell brikke, da man ser den samme opphopning av lidelser, og samme effekt av medikamenter som tar sikte på å forbedre mitrokondrienes funksjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>