Er CVS en mitrokondriell dysfunksjon?

Det finnes ikke noe klart svar på hva CVS skyldes, men mer og mer peker i retning av at det kan være en mitrokondriell dysfunskjon – altså at det har med energifordelinga i kroppen å gjøre. Da jeg skriver at det kan være, er det fordi det foreløpig ikke er nok studier av dette til å […]

Hvor skal man henvende seg når man mistenker CVS?

Jeg har blitt fortvilet over å føle meg som kasteball i det norske helsevesenet. De som sies å være spesialister på dette, har ofte ikke hørt om det. Jeg har sendt en email til barnelege BS Berntsen på Ullevål sykehus med spørsmål om hvem som kan noe om dette. Jeg har sett navnet hans i […]

Sjelden eller vanlig diagnose?

Det er frustrerende å ha en diagnose som virker ganske foreldreløs diagnose i det norske helsevesenet. Hvem er det egentlig som har kompetanse på dette? Med håp om å finne hjelp oppsøkte jeg senter for sjeldne diagnoser. Men der fant jeg ingen ting om CVS/sykliste brekninger. Ikke ett ord! Så tenkte jeg, kanskje dette ikke […]